×
Αρχική Προϊόντα Natural 4 Συμβουλές & Προφυλάξεις Aroxol Earth Choice Διαφημίσεις Προσφορές Διαγωνισμός

Έντομα / Culiseta sp.

Την άνοιξη δημιουργεί ιδιαίτερη όχληση στον άνθρωπο (αποτελεί ένα από τα πρώτα καλοκαιρινά είδη που δημιουργούν συνθήκες όχλησης κατά την άνοιξη). Μαζί με το Culex pipiens το είδος Culiseta annulata αντιπροσωπεύουν είδη τα οποία δημιουργούν συνθήκες όχλησης στο εσωτερικό των σπιτιών σε μεγάλα πολεοδομικά συστήματα.